Zoznam citovanej literatúry

1. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.176
2. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.152
3. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.154
4. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.160
5. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.198
6. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.199
7. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.173
8. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.177
9. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.173
10. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.248
11. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.240
12. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.249
13. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.250
14. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.251
15. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.161
16. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.164
17. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.211
18. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.192
19. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.171
20. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.179
21. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.177
22. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.197
23. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.153
24. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.158
25. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.156
26. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.167
27. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.238
28. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.158
29. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.154
30. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.166
31. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.227
32. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.240
33. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.247
34. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.170
35. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.198
36. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.193
37. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.213
38. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.221
39. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.205
40. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.241
41. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.156
42. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.160
43. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.177
44. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.205
45. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.180
                        27

46. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.172
                       
47. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.181
48. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.186
49. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.178
50. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.190
51. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.229
52. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.231
53. Lehuta, E.: Štyri hry slovenskej moderny, Bratislava, Tatran 1973, s.226